Política de privacidad


CATALA:

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten la següent dade web: www.omarmarrugat.com2. USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal de www.omarmarrugat.com atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.3. ÚS DEL PORTAL

francesclopez.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Omar Marrugat o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l'empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l'empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l'empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Omar Marrugat no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.4. PROTECCIÓ DE DADES

NNNNN compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Omar Marrugat, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Omar Marrugat informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Omar Marrugat o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Omar Marrugat. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Omar Marrugat.6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Omar Marrugat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.7. MODIFICACIONS

Omar Marrugat es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en la seva portal.8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.omarmarrugat.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Omar Marrugat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Omar Marrugat assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.9. DRET D'EXCLUSIÓ

Omar Marrugat es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.10.GENERALIDADES

Omar Marrugat perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


11.MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Omar Marrugat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Omar Marrugat i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc. ("Google“). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se instalan en el ordenador y que hacen posible el análisis del comportamiento de los usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el usuario de la página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de Google de Estados Unidos. En caso de activar la opción de IP anónima en la página web, la dirección IP no aparecerá completa dentro de los países de la Unión Europea o en los demás países que así lo hayan acordado dentro del espacio económico de la Unión Europea. Solo excepcionalmente se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente con autorización del usuario de la página, Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del usuario en la página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página servicios relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. El usuario puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el navegador correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies. Esta configuración puede afectar a la plena funcionalidad de la página web. Con el uso de esta web, el usuario está de acuerdo con el procesamiento de datos por Google de la forma anteriormente mencionada. El usuario también puede evitar el registro de los datos generados por las cookies y de los relacionados al uso de la página web (incluída la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos descargando e instalando el siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Más información acerca de los términos y condiciones de uso y política de privacidad en las condiciones de uso de Google Analytics o en las condiciones generales de Google Analytics. Ten en cuenta que en esta página el código de Google analytics incluye la etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que asegura la recolección de direcciones IP de manera anónima (máscara de IP).


CASTELLANO:

OMAR MARRUGAT
http://www.omarmarrugat.com

TERMINOS GENERALES DE USO DE www.omarmarrugat.com

El acceso a los contenidos de las secciones de nuestra Web, se hará de acuerdo a la política que establezca la entidad. Asimismo OMAR MARRUGAT podrá modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la información contenida en el sitio Web, por lo que la entidad no se responsabiliza de que esa información esté actualizada.

RESPONSABILIDAD DE OMAR MARRUGAT

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

OMAR MARRUGAT no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información. OMAR MARRUGAT no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

Por tanto El usuario acepta, de forma expresa y sin reservas, que el acceso y la utilización del portal, se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad.

En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, para cualquier controversia que pudiera surgir será de aplicación la legislación española. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose OMAR MARRUGAT el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

PROPIEDAD INTELECTUAL

OMAR MARRUGAT es propietario y/o licenciatario, de toda la información contenida en este portal, de su diseño gráfico, imágenes, bases de datos, índices, códigos fuentes, marcas y logotipos, estando protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, y, en la Ley de Marcas.

Su puesta a disposición y uso, no supone, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un derecho de uso a favor del Usuario, por lo que toda reproducción, copia, distribución total o parcial, o, comercialización, requerirá la autorización previa y escrita de OMAR MARRUGAT, reservándose la entidad, en caso de uso indebido del Website, el derecho a ejercitar cuantas acciones legales fueran precisas para la restitución de los daños y perjuicios causados, asimismo el usuario se obliga a indemnizar a la entidad por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta Web, infringiendo estas condiciones generales y/o la legalidad vigente.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Dado el carácter personal de los datos facilitados, OMAR MARRUGAT se compromete a tratarlos con estricta confidencialidad guardando el secreto debido, a este efecto, la entidad ha elaborado e implantado un Documento de Seguridad de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.

Para la correcta prestación de los servicios ofrecidos por OMAR MARRUGAT, es preciso que el usuario conteste a todas y cada una de las preguntas que aparecen en los formularios presentes en nuestra Página Web. Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad en la dirección postal arriba indicada.

El usuario declara, para el supuesto que facilite datos de carácter personal de terceros, contar con el consentimiento expreso de los mismo informándoles a dichos terceros, del contenido de los datos facilitados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de los datos identificativos de OMAR MARRUGAT.

El tratamiento automatizado de los datos de carácter personal solicitados tendrán como finalidad además del mantenimiento, la gestión y administración de la relación contractual que en su caso se pudiera entablar, el envío de información comercial relativa a productos y servicios ofrecidos actualmente y en el futuro por OMAR MARRUGAT; esa información incluye comunicaciones publicitarias y promocionales, a través de correo postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio.

Si Vd. incluye sus datos en nuestro formulario de candidatos le informamos que sus datos pasaran a formar parte de un fichero propiedad de OMAR MARRUGAT cuya finalidad será la recogida y tratamiento automatizado de esos datos tiene como finalidad evaluar su candidatura en el caso de que en un futuro surja alguna vacante que se ajuste a sus características. Pasado un periodo de doce meses desde la recepción de su currículo, salvo que se haya producido anteriormente expresa declaración de cancelación o revocación por su parte, procederemos de oficio y de forma automática a cancelar sus datos del fichero en cuestión.

A través de la aceptación de esta política, Vd. autoriza y consiente la cesión de sus datos personales a otras entidades (Entidades bancarias, compañías de seguros, empresas de transporte, etc.) única y exclusivamente cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado.

Transcurrido el plazo de treinta días desde la aceptación de estas condiciones sin recibir negativa fehaciente de su parte, al uso de sus datos para la remisión de comunicaciones comerciales a través de procedimientos electrónicos, entenderemos que consiente dicho tratamiento, sin perjuicio de su derecho a proceder a la revocación del mismo en cualquier momento, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad en la dirección postal arriba indicada.

LINKS, BANNERS

La inclusión en el portal www.omarmarrugat.com de links o enlaces con otros portales, tiene una finalidad meramente informativa, y no supone que OMAR MARRUGAT recomiende y/o garantice dichos portales, sobre los que no ejerce control alguno, ni es responsable del contenido de los mismos.

COOKIES

En ocasiones es posible que utilicemos una tecnología llamada "cookies" con el fin de que proporcionemos una serie de contenidos y/o servicios de manera personalizada. Una "cookie" es un pequeño elemento de datos que un sitio Web puede enviar al programa de navegación Web del usuario.

A su vez, este elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario de manera que le podamos reconocer cuando regrese a nuestro sitio Web. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que el usuario especifique, en las preferencias de su programa de navegación que desea, recibir un aviso antes de aceptar cualquier "cookie".

Los datos que serán almacenados en cada "cookie" son los siguientes: fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestro Web, diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro Web y elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.


Ampliación de Google Analytics

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico web proporcionado por Google, Inc. ("Google“). Google Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se instalan en el ordenador y que hacen posible el análisis del comportamiento de los usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el usuario de la página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de Google de Estados Unidos. En caso de activar la opción de IP anónima en la página web, la dirección IP no aparecerá completa dentro de los países de la Unión Europea o en los demás países que así lo hayan acordado dentro del espacio económico de la Unión Europea. Solo excepcionalmente se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente con autorización del usuario de la página, Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del usuario en la página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página servicios relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. El usuario puede evitar el almacenamiento de cookies configurando el navegador correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies. Esta configuración puede afectar a la plena funcionalidad de la página web. Con el uso de esta web, el usuario está de acuerdo con el procesamiento de datos por Google de la forma anteriormente mencionada. El usuario también puede evitar el registro de los datos generados por las cookies y de los relacionados al uso de la página web (incluída la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos descargando e instalando el siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Puede desactivar el uso de datos de Google Analytics haciendo clic en este enlace.
A continuación, se activará una Opt-Out-Cookie que bloqueará el uso de sus datos al visitar esta página web.


Más información acerca de los términos y condiciones de uso y política de privacidad en las condiciones de uso de Google Analytics o en las condiciones generales de Google Analytics. Ten en cuenta que en esta página el código de Google analytics incluye la etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que asegura la recolección de direcciones IP de manera anónima (máscara de IP).


reCAPTCHA

Utilizamos el servicio reCAPTCHA de Google Inc. (Google) para proteger los datos enviados a través de los formularios de las páginas de nuestros usuarios. Este servicio permite diferenciar los datos enviados por personas de los mensajes automatizados y supone la transmisión de la dirección IP y otros datos requeridos por Google para el uso del servicio reCAPTCHA. Con tal finalidad, los datos serán transmitidos a Google para poder ser utilizados. La dirección IP será encriptada por Google en los estados miembros de la Unión Europea así como en los estados asociados al espacio económico europeo. Solo en algunos casos excepcionales, las direcciones IP serán transmitidas al servidor de Google en los Estados Unidos para su encriptación. En nombre del propietario de este sitio web, Google va a utilizar estas informaciones para evaluar el uso del servicio por parte de los usuarios. La dirección IP transmitida por reCAPTCHA se mantendrá separada de otros datos de Google. Para estos datos es válida la política de privacidad de Google. Todos los detalles acerca de la política de privacidad de Google se pueden leer en la página https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Al utilizar el servicio reCAPTCHA, el usuario consiente el tratamiento de los datos sobre él de los que Google dispone en la forma y propósitos arriba establecidos.